Går du i tankarna på att installera elburen golvvärme?

Då är du inte ensam! Många upplever det som mycket behagligt att gå på ett varmt golv och överväger på grund av detta att installera golvvärme. Golvvärme ger en ökad komfort, men du vill naturligtvis inte att elräkningen ska skjuta i höjden.

Att installera golvvärme behöver inte innebära en stor fördyring för dina elkostnader. Jämfört med elburen golvvärme är vattenburen golvvärme normalt billigare i drift, men innebär en större investeringskostnad. Det innebär att det brukar ta längre tid innan den vattenburna installationen lönar sig ekonomiskt jämfört med den elburna.

Den elburna värmen rekommenderas ofta när det gäller uppvärmning av färre kvadratmeter. Man kan räkna med att en installation av elburen golvvärme håller åtminstone i 25 år.

Golvvärme som installeras

Därför ska du anlita en auktoriserad elektriker för att installera golvvärme

Elburen golvvärme är en utrustning som ska anslutas till en starkströmsanläggning. Enligt Elsäkerhetsverket definieras inte bara själva anslutningen utan även värmekablar, värmefolier och annat som är en del av anläggningen. Det innebär att också dessa delar omfattas av de regler som gäller vid utförande av elinstallationsarbete.

När du ska installera elburen golvvärme måste du ta hjälp av ett elinstallationsföretag som är registrerat hos Elsäkerhetsverket.

Det är med andra ord inte så att man kan lägga ledningarna själv för att sedan vända sig till behörig fackman för att sedan få installationen kontrollerad.

Elinstallatören du anlitar skall inspektera och bekräfta att de elektriska material som ingår i installationen:

  • Överensstämmer med säkerhetsfordringarna
  • Är korrekt vald för ändamålet och monterad enligt standard och/eller tillverkarens anvisningar
  • Inte har skador eller defekter som gör att säkerheten försämras.

Vill du också njuta av ett varmt golv hemma? Kontakta oss så hjälper vi dig på vägen dit!

andreas.jakobsson@j1a-elteknik.se

Golvvärme som installeras