Om ROT-avdrag

Äger du ditt boende? Tack vare ROT-avdraget kan du anlita Aderbys Rör till kraftigt reducerade priser! Så här fungerar det:

Om du anlitar en hantverkare för renovering, reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad kan du utnyttja ROT-avdraget.

Avdraget ger dig ett skatteavdrag med 30 procent på arbetskostnaden.

  • ROT-avdraget ger dig ett skatteavdrag med 30 procent på belopp upp till 166 667 kronor, det vill säga 50 000 kronor.
  • Maxbeloppet är per år och person. Är ni två personer som står som ägare blir alltså skatteavdraget 30 procent på belopp upp till 333 334 kronor, det vill säga 100 000 kr.
  • Avdraget gäller enbart arbetskostnaden, inte materialet.
  • Du kan inte göra ROT-avdrag för att bygga ett helt nytt hus och inte heller för om- och tillbyggnad av nybyggda hus. Med nybyggt hus avses ett småhus som är fem år eller yngre.
  • ROT-avdraget gäller även för fritidshus som du äger om det enligt fastighetstaxeringen är klassat som småhus.
  • Sedan den 1 juli 2009 får du rabatt på arbetskostnaden direkt från Aderbys Rör, som i sin tur ansöker om pengar från Skatteverket. Du behöver alltså inte ligga ute med några pengar, i stället görs avdraget direkt på fakturan du får från Aderbys Rör.

Gällande bestämmelser för ROT-avdrag avseende värmelösningar läs vidare under Korrekt ROT-avdrag.

Modernt inrett badrum