Luft/Luft – Värmepump

Om du inte kan borra efter bergvärme eller gräva för jordvärme så kan en luft/luft-värmepump vara det perfekta alternativet för dig. På samma sätt som övriga värmepumpar utvinner en luft/luft-värmepump energi, men i detta fall från utomhusluften.

Genom kompressorteknik utvinner man den lilla mängd värme som finns i luften under årets kallare månader och sprider den sedan inomhus med hjälp av en fläkt. Luft/luft-värmepumpen kan även förbättra inomhusmiljön genom att rena inomhusluften, dessutom kan funktionen omvändas för att ge skön svalka i huset under den varmare delen av året.

Uppvärmningskostnad

En luft/luft-värmepump kan mer än halvera uppvärmningskostnaden för en villa eller ett fritidshus. Hur stor besparingen blir beror på husets storlek, planlösning och var i landet det ligger. Den bör dock endast ses som ett komplement till annan uppvärmning, eftersom denna teknik inte har kapacitet att producera varmvatten. Men en luft/luft-värmepump kan verkligen ge stor besparing i till exempel villor med direktverkande el.

Ett vitt vardagsrum med en frånlufts-värmepump på väggen.