Prislista

  • Minsta debitering 949:- (utgår på alla arbeten upp till 1 timme)
  • Rörmontör 949:- per timme
  • Bilkostnad per besökstillfälle och avstånd tillkommer

Tillägg om kund tillhandahåller material 165:- per timme

  • Elektriker 780:- per timme
  • Bilkostnad per besökstillfälle och avstånd tillkommer
  • Snickare 625:- per timme
  • Bilkostnad tillkommer med 500:- per arbetstillfälle.
Aderbys Firmabil med logga på

Våra villkor

Samtliga priser är inklusive moms Betalningsvillkor 15 dagar för privatpersoner. I debiteringen ingår arbetsledning, lön, försäkringar och resor under ordinarie arbetstid 06.45 – 16.00.

Tiderna för arbete innefattar lastning av servicebil, restid till platsen där arbetet utförs, själva arbetstiden på plats, omhändertagande av avfall samt dokumentering av material som använts och restid tillbaka.