Comforts Trygghetsgaranti

Trygghetsgaranti från Comfort ingår i alla våra badrumsrenoveringar, men går även att köpa till vid andra större installationer som utförs av ett bolag anslutet till Comfort. Kom in till oss så berättar vi gärna mer.

Med Comforts Trygghetsgaranti behöver du inte oroa dig för höga självrisker eller avskrivningar om du råkar ut för en vatten- eller maskinskada som kan härledas till den VVS-installation som gjorts i ditt hem. Genom att teckna vår trygghetsgaranti får du ersättning för den självrisk och den avskrivning som du betalar genom din hem- och villaförsäkring. Garantin gäller i åtta år från och med installationsdagen.

Comforts trygghetsgaranti gäller:

  • VVS-installationer och kringarbeten utförda av Comfortföretag, där trygghetsgarantin har tecknats i samband med avtal.
  • Skada som ditt ordinarie försäkringsbolag har reglerat som en maskin/vattenskada. Du ska också med anledning av skadan ha betalat en självrisk och/eller avskrivning. Mindre skador som hamnar under din villaförsäkrings självrisk omfattas alltså inte.
  • I åtta år från och med installationsdagen.

Comforts trygghetsgaranti ersätter:

  • En självrisk upp till 5 000 kr.
  • En avskrivning/åldersavdrag upp till 50 000 kr.
Modernt och inspirerande badrum