ROT-avdrag innebär att du som privatkund bara betalar 70 procent arbetskostnaden för elarbeten vi utför i din bostad. ROT-avdraget gäller om vi drar in el i ett nytt hus, byter ut dina gamla elledningar eller utför fasta installationer och reparationer som inbegriper el.

Du kan även få ROT-avdrag för att gräva ner elen som försörjer ditt bostadshus. ROT-avdraget täcker arbetskostnaderna för nergrävningen på tomten där huset står.

Du har också rätt till ROT-avdrag för elarbeten som utförs i din bostadsrätt. Vanliga elarbeten som utförs i lägenheter är modernisering av lägenhetens elsystem, byte av elcentral (nytt proppskåp) och installation av extra vägguttag.

  • ROT-avdraget ger dig ett skatteavdrag med 30 procent på belopp upp till 166 667 kronor, det vill säga 50 000 kronor.
  • Maxbeloppet är per år och person. Är ni två personer som står som ägare blir alltså skatteavdraget 30 procent på belopp upp till 333 334 kronor, det vill säga 100 000 kr.
  • Avdraget gäller enbart arbetskostnaden, inte materialet.
  • Du kan inte göra ROT-avdrag för att bygga ett helt nytt hus och inte heller för om- och tillbyggnad av nybyggda hus. Med nybyggt hus avses ett småhus som är fem år eller yngre.
  • ROT-avdraget gäller även för fritidshus som du äger om det enligt fastighetstaxeringen är klassat som småhus.
  • Sedan den 1 juli 2009 får du rabatt på arbetskostnaden direkt från J1A Elteknik, som i sin tur ansöker om pengar från Skatteverket. Du behöver alltså inte ligga ute med några pengar, i stället görs avdraget direkt på fakturan du får från oss.

Gällande bestämmelser avseende Grön Teknik hittar du här