Korrekt ROT-avdrag

Håll utkik efter märket så är du säker på att få ett korrekt ROT-avdrag!

Vi som använder oss av detta garanterar att vi följer Svenska Kyl & Värmepumpföreningens rekommendationer. Det har framkommit att en del företag använder ROT-avdraget på ett otillbörligt sätt. Genom att mygla med den faktiska fördelningen mellan material- och arbetskostnad kan de sänka slutkostnaden för kunden.

Detta är naturligtvis olagligt och kan leda till att även du som kund ställs som ansvarig. Det som Svenska Kyl & Värmepumpföreningen rekommenderar och som Skatteverket tagit ställning för är, vid en totalentreprenad, en ROT-avdragsgrundande arbetskostnad på 35 % av totala kostnaden vid installation av berg-, ytjord-, sjö- och grundvattenvärmepumpar samt 30 % för luftvärmepumpar. I de fall där fördelningen anses uppenbarligen felaktig bör du som kund förstå att detta är ett bedrägligt förfarande både från företaget och beställarens sida. Därmed också straffbart. En fördelning av materialkostnaden och arbetsinsats som uppenbarligen inte är realistisk kan drabba dig som köpare. Företagen som använder SKVP:s märke garanterar att ROT-avdraget är korrekt.

En dekal för korrekt rotavdrag.