Bergvärme

En bergvärmepump hämtar sin energi från berggrunden (via en vätskeslang som ligger nedsänkt i ett borrhål). Berggrunden fungerar som ett enormt batteri för solens energi. För att vi ska kunna ta tillvara på denna bergvärme behöver vi borra ett hål ner i berggrunden, normalt 100–200 meter djupt.

I hålet sänks ett rör med cirkulerande vätska ned. Vätskan värms upp av den lagrade solvärmen i berggrunden och resultatet blir att bergvärme hämtas upp från borrhålet. Med hjälp av energisnål kompressorteknik utvinns värmen med maximal effektivitet av en bergvärmepump, som sedan distribuerar ut värmen i husets värme- och varmvattensystem.

Efter att vätskan lämnat ifrån sig sin värme till värmepumpen, pumpas den återigen ner i borrhålet för att hämta ny bergvärme. Jordvärme fungerar på ett liknande sätt, men här cirkulerar vätskan istället i en lång kollektorslinga som ligger nedgrävd på cirka en meters djup under markytan.

Bergvärmepump

Hur fungerar bergvärme?

  1. Ett hål som är 100–200 meter djupt borras
  2. En slang med cirkulerande vätska sänks ned i hålet
  3. Bergvärme lagrad från solen värmer upp vätskan
  4. Den värmda vätskan pumpas upp till huset
  5. En bergvärmepump utvinner värmen med kompressorteknik
  6. Vätskan pumpas ner i berggrunden igen för att hämta värme
Bergvärmepump illustration