Luft/Vatten – Värmepump

En luft/vatten-värmepump hämtar energi från utomhusluften. Energin omvandlar till värme som överförs till husets element eller golvvärme.

Den producerar även det varmvatten som du får ut i vattenkranen. Varmvattnet lagras i värmepumpens varmvattenberedare, vilket innebär att varmvatten alltid finns redo när du behöver det.

Det är viktigt att en luft/vatten-värmepump dimensioneras rätt, dvs att den har exakt rätt storlek för den dina behov. Genom att hitta den rätta balansen mellan flera parametrar, kan den årliga uppvärmningskostnaden hållas på en så låg nivå som möjligt.

Luft/vatten värmepump i silver

Så här fungerar en luft/vatten-värmepump

  1. Luft/vatten-värmepumpen utvinner solenergi som lagrats i uteluften
  2. Värmepumpen placeras på utsidan av huset
  3. Den vätska som cirkulerar inuti värmepumpen hämtar upp värme från uteluften via en förångare (ett batteri av lameller och små rör där vätskan kan passera)
  4. Värmen utvinns via kompressorteknik och överförs till husets värmesystem och varmvatten – vid en högre temperatur
  5. Vätskan inuti luft/vattenvärmepumpen, som nu kylts, kan hämta upp ny värme från uteluften via förångaren
Luft/Vatten värmepump illustration