Elcentral

Oavsett om du behöver byta ut ditt gamla proppskåp eller installera en ny elcentral så måste arbetet alltid utföras av en behörig elektriker.

Val av elcentral

Innan du bestämmer dig för att installera en ny elcentral är det viktigt att fundera över vad ni har för behov. Information som behövs är

  • Har alla vitvaror sin egen säkring idag eller behöver vi utöka med fler?
  • Hur många säkringar och huvudsäkring har ni?
  • Är det jordade uttag och jordfelsbrytare?
  • Hur stort är utrymmet där vi skall placera centralen?

Vad kostar det att byta en elcentral?

Priset för att installera en ny elcentral beror på vilken typ av bostad du har, hur dina behov ser ut och hur många säkringar du vill ha. Med kommunikation och information från dig som kund kan vi ta fram ett pris för en färdig installation.