Du kan sova gott om natten när du anlitar Aderbys Rör. Våra installatörer uppdaterar sina kunskaper kontinuerligt, vilket bekräftas med certifikat och dokumenterad behörighet.

Auktoriserad VVS-installtör

Säker Vatten

Säker Vatten är ett regelverk som VVS-branschen har tagit fram för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning. Reglerna ställer krav på både installationen och produkterna. Nytt prov för att bibehålla certifikatet avläggs vart femte år.

Alla våra projektledare, montörer och arbetsledare är certifierade och genomgår utbildning inom Säker Vatten vart 5:e år för att alltid vara uppdaterade med nya regler och föreskrifter som kommer inom området.

Heta Arbeten

Heta arbeten är ett certifikat som ger behörighet till Heta arbeten, det vill säga arbeten där man använder arbetsredskap som kan alstra värme. Det händer hela tiden nya saker på området, därför gäller ett certifikat endast i fem år.

Alla våra projektledare och montörer är certifierade och genomgår utbildning för Heta Arbeten vart 5:e år för att alltid vara uppdaterade.

Kylcertifiering

För att kunna erbjuda bästa möjliga service av värmepumpar, låter allt fler medlemsföretag kylcertifiera sin personal. Kylcertifikatet ger installatören behörighet att genomföra läckagekontroll, återvinning, installation, underhåll och service på applikationer som innehåller ozon och växthuspåverkande gaser. 

Aderbys Rör innehar certifiering inom både Kat.1 & Kat. 2

Elbehörighet

Via vårt dotterbolag J1A Elteknik kan vi erbjuda certifierad elinstallation med behörig elektriker till alla våra vvs-installationer som kräver elanslutning.