Varför utlöses jordfelsbrytaren – och vad ska jag göra?

Proppskåp vid jordbrytsfel

En jordfelsbrytare är ett komplement till säkringarna i en elcentral och är en billig livförsäkring som även skyddar mot elbränder.

Vad den gör? Den bryter strömmen snabbt vid jordfel – både i elanläggningen och i dina anslutna elprodukter. En fast installerad jordfelsbrytare vid elcentralen är idag ett krav för alla nyproducerade bostäder och något vi gärna installerar i hem där den saknas.

 • Har du inte redan en jordfelsbrytare bör du låta installera en.
 • Är din jordfelsbrytare tillverkad före 1996 rekommenderar vi att du byter ut den.
 • För att montera jordfelsbrytare i fasta elinstallationer måste du anlita ett registrerat elinstallationsföretag. Det är inget som du får göra själv.

Orsaker till att jordfelsbrytaren har löst ut

Det finns en rad tänkbara orsaker till att jordfelsbrytaren löser ut.

 • Vanligaste anledningen till att jordfelsbrytaren löser ut är att en elektrisk apparat, exempelvis en mobilladdare eller kaffebryggare, har blivit skadad eller gammal. Jordfelsbrytaren slår ifrån i samma sekund som en trasig apparat kopplas in så i det fall är felsökningen enkel: kolla vad du sist kopplade i ett el-uttag innan strömmen slog ifrån.
 • Det kan röra sig om en tillfällig överledning i exempelvis tvättmaskin, diskmaskin eller frys som kan bero på skadad isolering eller fukt. Maskiner som hanterar vatten är alltid en risk men det kan även förekomma överledning i annan apparat, som en armatur.
 • En annan tänkbar orsak är försämrade isolering i själva ledningarna i din bostad då en in- eller frånkoppling av en apparat kan orsaka att jordfelsbrytaren löser ut. Allt detta kan en behörig elektriker undersöka och fastställa.
 • Ett annat vanligt skäl till att jordfelsbrytaren löser ut oönskat är inkommande kortvariga stora spänningsspikar som kommer utifrån, s.k. spänningstransienter. De uppträder framför allt vid åskväder och leder till ett tillfälligt överslag som bryter strömmen. En möjlig åtgärd om detta är ett återkommande problem är att en av våra elektriker hjälper dig installera ett överspänningsskydd i början av installationen.
 • Slutligen kan det naturligtvis vara fel på själva jordfelsbrytaren – den kan helt enkelt vara för känslig eller för gammal och behöver bytas ut. Allt åldras som bekant!

Felsökning om jordfelsbrytaren löser ut

 1. Slå till jordfelsbrytaren. Bevaka vad som händer: om jordfelsbrytaren inte löser ut igen kan det handla om en tillfällig störning eller tillfälligt fel. Om det däremot inträffar fler gånger bör du kontakta oss.
 2. Slå till jordfelsbrytaren. Löser den ut direkt efter tillslaget finns ett bestående fel. Gör följande:
 • Skruva ur samtliga säkringar eller slå ifrån automatsäkringarna. Slå till jordfelsbrytaren igen.
 • Återställ därefter en säkring i taget tills att jordfelsbrytaren återigen löser ut.
 • Felet har du därmed lokaliserat till den säkring som sist återställdes.
 • Om jordfelsbrytaren löser ut igen innan några säkringar återställts så betyder det att felet finns i eller före centralen. Ta då hjälp av elektriker.
 • När du lokaliserat felet till en bestämd säkringsgrupp: börja dra ur alla stickproppsanslutna apparater som hör till gruppen. Slå därefter till jordfelsbrytaren.
 • Om den nu löser ut på nytt finns felet i den fasta installationen eller i någon fast ansluten apparat. Då bör du kontakta oss.

Tips! Funktionstesta din jordfelsbrytare

Jordfelsbrytaren kan spara liv och förhindra bränder. Men som för all elektrisk utrustning gäller det primära: rätt utförd installation, rätt användning samt regelbunden tillsyn och test. På jordfelsbrytaren finns oftast en provknapp. Våra elektriker rekommenderar att du funktionstestar din jordfelsbrytare minst två gånger om året. Gärna vid övergång från vinter- till sommartid och tvärtom. Testet är enkelt att utföra: tryck på testknappen på och en avpassad ström släpps genom jordfelsbrytaren som ska lösa ut denna. Om så inte sker är ska jordfelsbrytaren troligen bytas ut. Detta hjälper vi dig självklart med.